Disclaimer

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopie├źn, opnamen of andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Polytex Stoffen B.V.

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De op deze website aangeboden informatie worden door de gebruiker geheel voor eigen risico geïnterpreteerd en gebruikt. Aan de op deze website aangeboden informatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

De kleuren op uw beeldscherm kunnen afwijken van de kleur van de stof die u geleverd krijgt. Hierop kan niet worden gereclameerd, omdat er afwijkingen in uw beeldscherm kunnen zijn door lichtval, de instellingen van uw beeldscherm of het soort beeldscherm dat u gebruikt. Retourzendingen op lichte kleurafwijkingen kunnen daarom niet geaccepteerd worden. Als u hieraan twijfelt neem dan contact op met uw vertegenwoordiger of met afdeling sales van Polytex Stoffen.

Polytex Stoffen is aangesloten bij de NTKC; Nederlandse Textiel en Kleding conventie en levert haar bestellingen in Nederland onder de leveringsvoorwaarden van de NTKC uit. Ook zijn wij lid van Modint credit & finance. Klanten buiten Nederland krijgen hun bestelling volgens deze voorwaarden geleverd.